Onderzoek in zorg en welzijn: transformeer van rups naar vlinder, vind jezelf opnieuw uit

ontdek eEN ANDERE MANIER VAN ONDERZOEK

in het domein zorg & welzijn:

narratief onderzoek

Onderzoeken van verhalen, leren van verhalen.

Alles wat je nodig hebt is er al!

nieuwe inzichten door

Narratief onderzoek

Narratief onderzoek is leren van verhalen. Samen met jou als opdrachtgever duik ik in verhalen. Samen duiden we de door mij verzamelde verhalen. Samen trekken we conclusies en formuleren we aanbevelingen. Zo weet je zeker, dat de uitkomsten niet ergens onder in een la belanden. Wat je wèl krijgt, is praktische informatie die je direct kunt toepassen en antwoord op vragen die je niet eens gesteld hebt.

In hun verhalen leggen mensen verbanden, geven ze betekenis aan de wereld. Via verhalen krijg je toegang tot een verborgen bron van kennis. Kennis, die nog meer waarde krijgt als je het verbindt met wetenschappelijke kennis.

MSW Riemie van Dijk

Expert in de kunst & kunde van het vangen, vormen, verdiepen en vertellen van verhalen

 • Verhalen Vangen. Ik stel prikkelende vragen die mensen uitnodigen ‘verhalen uit het leven gegrepen’ te vertellen;
 • Verhalen Vormen. Ik werk wat ik heb gehoord uit tot verhalen die stuk voor stuk raken, onthouden en doorverteld worden. Dit zijn onze onderzoeksresultaten;
 • Verhalen Verdiepen. Ik nodig je uit de verhalen te analyseren en te verbinden met wetenschappelijke kennis. Op basis daarvan trekken we conclusies;
 • Verhalen Vertellen. Ik stimuleer je om die conclusies te vertalen in aanbevelingen aan jezelf en de verzamelde verhalen gebruiken in vervolgacties.

REACTIE VAN EEN OPDRACHTGEVER

JE BELEEFT EN DOORLEEFT HET GEHEEL

“We hadden geen ervaring met deze vorm van onderzoek. Wat we ervan vonden? Je krijgt een beter en completer beeld van de situatie. Het gaat veel meer voor je leven. Je ziet een documentaire voor je of hebt het gevoel dat je midden in een goed boek zit. Het echte verhaal komt voor het voetlicht.”

.

producten

zeggenschap 2.0

Geef inwoner/bewoners een stem in beleid en praktijk!

Verhalen helpen de omslag te maken van ‘praten over’ naar ‘praten met’. Mensen doen maar al te graag hun verhaal.

 • Je komt erachter wat er leeft en speelt;
 • Je hoort wat echt nodig is, in taal & woorden ‘uit de leefwereld”;
 • Je ontdekt wat werkt en niet werkt;
 • Je krijgt concrete handvatten om zaken te verbeteren.

.

communicatie 2.o.

Een goed verhaal blijft hangen!

Verhalen illustreren het ‘why, how en what’ van je organisatie. Gebruik verhalen om je visitekaartje af te geven:

 • Je bestaansrecht, toegevoegde waarde, belofte aan de samenleving;
 • Je visie, handtekening & geheim;
 • Je kracht, vakmanschap & onderscheidende expertise.

vakmanschap 2.o.

Je weet meer dan je weet!

Veel van wat je als professional doet is zó ‘gewoon’ dat het lastig is om te ver(ant)woorden waarom je doet wat je doet. Verhalen:

 • Geven toegang tot vanzelfsprekende praktijkkennis;
 • Helpen duidelijk te maken, waarom je doet wat je doet en wat het effect daarvan is;
 • Maken jou een ambassadeur van je vak.

Verhalen verbinden

Verhalen slaan een brug tussen:

 • Leef- & systeemwereld;
 • Praktijkkennis & wetenschappelijke kennis;
 • Organisaties en hun omgeving.

Opdrachtgevers

Scala Welzijn, GGD Fryslân, CLIONN Participaasje, MDT Divers, Ramiya coaching, Stjoer, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Scala Peuterspeelzaalwerk, IKC Willem Alexander, WWZ Academie, NHL/Stenden

contact

Mail: riemie@enerrgy.nl

Mobiel: 06 53964635

Ontdek de verborgen rijkdom van verhalen